Практичному психологу


Методичний посібник. Права людини – знати, щоб захищати. 2015

Методичний посібник. Створення ІПР для дітей з ООП. 2015

Посібник. Інклюзивна освіта від А-до-Я. 2016

Як говорити з дітьми про інвалідність

Посібник. Інклюзивна освіта.pdf

Посібник. Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості,стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах

Посібник. Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації.pdf

Методичні рекомендації. Соціально-реабілітаційні і навчальні програми в роботі ІРЦ із сім’єю.pdf

Методичні рекомендації. Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів ЗНЗ

Впровадження інклюзивної освіти в Україні. Хівріч В.В., 2019.ppt

Посібник. Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі

Інклюзія для всіх – освітня політика та практика. Л. Гриневич, 2019

І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми потребами

УНМЦ ПС СР Психологічний супровід інклюзивної освіти Київ – 2017

Брошура. НУШ

Методичні рекомендації. Застосування діагностичних мінімумів в д-ті ПС

Методичні рекомендації. Соц-реабіліт. і навчальні програми в роботі ІРЦ з сім’єю

Посібник. Соціальна та життєва практика дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах НРЦ

Программа Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей

Стаття. Організація психологічного супроводу дітей з ООП в умовах інкл.

Посібник. Організаційно-методичні засади діяльності ІРЦ

Посібник. Основи діагностики дітей з РАС

Посібник. Секвенційні програми допомоги дітям з РАС

Посібник. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з РАС

Посібник. Індивідуальний маршрут дитини з РАС

Посібник. Дитина із церебральним паралічем

Посібник. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку

Посібник. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку

Посібник. Дитина із синдромом Дауна