Ключовими питаннями, на які необхідно звернути увагу, є можливість утворення в складі ліцею структурних підрозділів, що забезпечують здобуття дошкільної, початкової та базової середньої освіти, а також присвоєння ліцею статусу опорного.
   Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту регуляторного акта приймаються у письмовій формі за адресою: пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 або на електронну адресу: v_bozhinskiy@mon.gov.ua