23 січня 2019 р. у Донецькому ОБЛІППО відбулося перше установче заняття кластера «Професійні компетентності менеджера освітнього закладу», що проходить у межах обласної творчої лабораторії «Сучасні тренди в освіті» (ОТЛ)

Кластер розрахований на конкретну категорію учасників – це директори та заступники директорів ЗЗСО. Одже, саме тому зареєструвалися та відвідали перше заняття кластера Барабаш Л.М., директор Шандриголівської ЗОШ, Грипась О.В., заступник директора з навчально – виховної роботи ЗОШ №4 та Яковлева Т.Г., директор Лиманського міського центру позашкільної освіти.

Метою зазначеного кластера є формування у керівників ЗЗСО теоретико-методологічної бази знань щодо професійних компетентностей менеджера освітнього закладу.

У межах лабораторії заплановано роботу 4-х блоків, які розкриватимуть основні компетентності керівників, а саме:

1-й блок – соціально-комунікативна компетентність;

2-й блок – управлінська компетентність;

3-й блок – цифрова компетентність;

4-й блок – фінансово-економічна компетентність.

Соціально-комунікативну компетентність проаналізував Абизов В. Є., завідувач кафедри управління та адміністрування Донецького ОБЛІППО, акцентувавши увагу на її складових, що варіюються в наукових розвідках різних авторів. Соціальна компетентність менеджера освіти, насамперед, складається з уміння управляти комунікаціями в середині та ззовні навчального закладу, вибудовувати зв’язок між цими просторами. Тож на сьогодні є необхідним опанування вмінь, що утворюють соціальну компетентність.

Про управлінську компетентність наголосив Антоненко В. В., завідувач відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій Донецького ОБЛІППО, розкривши основні аспекти питання.

Використання цифрових технологій у роботі та викладанні сприятиме вдосконаленню цифрової компетентності керівників, яким, зокрема, запропоновано роботу на Google Classroom, де вони зможуть працювати та опановувати матеріали лабораторії.

Технологія проведення SWOT-аналізу компетентностей, представлена Правдивцевим П. А., старшим викладачем кафедри управління та адміністрування Донецького ОБЛІППО, дала змогу учасникам ОТЛ провести критичний аналіз професійних компетентностей сучасного менеджера освітнього закладу із зазначенням його сильних та слабких сторін, подальших можливостей та наявних загроз.

Під час роботи над питанням «Фінансово-економічна компетентність менеджера освіти: зміст та основи аналізу» учасникам ОТЛ запропоновано провести порівняльний аналіз визначень фінансово-економічної компетентності менеджера освітнього закладу з дотриманням норм академічної доброчесності.

Насамкінець було окреслено перспективи роботи лабораторії на 2019 рік, у межах якої відбудеться:

13.03.2019 — Воркшоп «Проблема створення моделі професійних компетентностей менеджера освітнього закладу».

24.04.2019 — Коворкінг «Змістовне наповнення складових моделі професійних компетентностей менеджера освітнього закладу».

20.11.2019 — Круглий стіл «Модель професійних компетентностей менеджера освітнього закладу».

This slideshow requires JavaScript.