Під час моніторингу (восени 2019 року) вивчалося сприйняття реформи учасниками освітнього процесу та формування наскрізних ліній в учнів 3-х класів. 

До вибірки  ввійшли 150 різних типів закладів  освіти  всіх областей України (великих та малих міст, смт, сільських районів): 25 пілотних шкіл, які працюють за Держстандартом 2018 року, 30 спеціалізованих шкіл (гімназії), 95 загальноосвітніх шкіл та НВК).

       У 2020-2021 н. р. заплановано проведення другого етапу дослідження. У ньому візьмуть участь учні 3-х класів НУШ. Порівнюватимуться результати 2019 та 2020 років щодо розвитку наскрізних умінь учнів, зміни методів та підходів, реалізації принципів педагогіки партнерства тощо.

       Педагоги – експерти упродовж двох днів перебування у школі  проводили спостереження  за проведенням уроку вчителем, за роботою учнів на уроці, за виконанням учнями компетентнісних завдань, а також провели інтерв’ю з директором школи та  анкетування учасників освітнього процесу (анонімно).

        Досліджувалися наступні наскрізні уміння учнів: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно та письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювання ризиків, приймання рішень, розв’язування  проблем, співпраця з іншими особами.

       У наданій довідці зроблений аналіз  результатів спостережень за роботою учнів 3-х класів на уроках, у тому числі окремо на уроках математики, української мови та\або літературного читання, з курсу «Я досліджую світ», природознавства, основ здоров’я,  трудового навчання.

      Учителям початкової школи  буде цікаво ознайомитися з  аналізом  результатів спостереження  за роботою учителів початкових класів на уроках (перебіг більше 500 уроків). Та порівняти  оцінку роботи вчителів експертами із самооцінкою роботи.

      У ході дослідження було проведено анкетування більше 3200 учнів третіх класів. Учні самостійно відповіли на 30 питань закритого та відкритого типу. Цікаво буде дізнатися про улюблені уроки учнів, їхні уподобання, проблеми під час освітнього процесу. А також про різницю  у застосуванні різних форм організації роботи учнів з урахуванням типу закладу освіти.

 Основні висновки наступні. Абсолютна більшість керівників закладів освіти переконана, що зміни, передбачені реформою НУШ, здатні покращити якість шкільної освіти. За всіма критеріями вищі результати виявили учні пілотних шкіл.

Підготовлені Рекомендації щодо подальшого впровадження реформи НУШ, а саме:  щодо

– професійного розвитку керівників закладів освіти

– навчання та професійного розвитку педагогів

– методики викладання та навчально- методичного забезпечення педагогів

– системи оцінювання навчальних досягнень учнів

– наскрізних умінь

– впровадження інклюзивної освіти

– комунікаційної стратегії реформи

       Рекомендуємо педагогам, причетним до реалізації реформи НУШ, напередодні початку нового навчального року детально ознайомитись за матеріалами дослідження.