Методичні рекомендації щодо попередження насильства та жорстокого поводження серед дітей та учнів


Методичні матеріали щодо запобігання та протидіі насильству 2018 р.

ЛИСТ ДНМЦ ПС № 01.03-193 від 8.11.2016 р. Про вдосконалення роботи щодо попередження насильства та жорстокого поводження…

Методичні рекомендації щодо захисту прав дітей

Програма корекцiйної роботи з особами, якi вчинили насильство в сiм ї, та основнi засади

Навчально-методичний посiбник. СОЦIАЛЬНА I КОРЕКЦIЙНА РОБОТА З ОСОБАМИ, ЯКI ВчИНИЛИ НАСИЛЬСТВО В СIМ Ї

Навчальний посiбник. Практичне право на попередження насильства в сiм їi

Методичний посiбник. Попередження, виявлення i подолання випадкiв насильства та жорстокого поводження з дiтьми

Методичнi рекомендацiї. Превенцiя агресивностi та насилля в освiтньому середовищi

Методичнi рекомендацiї щодо опитування дiтей, що стали свiдками або жертвами насильства, а також вчинили насильство

Mетодичний посiбник. Навчить дитину захищатися

Презентація -Запобігання ґендерному насильству та жорстокому поводженню з дітьми та підлітками