До уваги надавачів благодійної допомоги. 

Положеннями Конституції УкраїниЗакону України «Про освіту» передбачено обов’язок держави (та її органів) забезпечити доступність та безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Крім того громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Тобто законодавчо в нашій державі встановлено, що освіта у школах та садках державної і комунальної власності безкоштовна. Вимагання коштів адміністрацією закладу, вчителями є незаконним та тягне кримінальну відповідальність відповідно до норм чинного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 79 закону України «Про освіту» джерелами фінансування закладів освіти можуть бути добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.

Варто зазначити, що батьки можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу виключно з власної ініціативи та на добровільних засадах відповідно до «Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.08.2000 № 1222.

Відповідно до норм діючого законодавства благодійні внески можуть витрачатися:

  1. за напрямами, визначеними благодійниками;
  2. якщо благодійники не вказали напрямів витрачання, це може зробити керівник навчального закладу, спрямувавши благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю закладу.

Отже, надавачі, які бажають, аби їхні благодійні внески витрачали за призначенням, мають вказувати, на які цілі їх надають. Керівники закладів зобов’язані забезпечити належне оформлення таких надходжень та їхнє цільове витрачання, дотримуючись озвучених правил.

Крім того, згідно ч. 6 ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійник має право самостійно здійснювати контроль за цільовим використаннямзібраних коштів.